Termeni și condiții generale

Termeni și condiții generale

CONDIŢII GENERALE ALE MĂRFURILOR PRIN MAGAZINUL ELECTRONIC
www.reginapromoshop.com
DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Aceste Condiţii generale reglementează procedura, metodele și condițiile de vânzare a mărfurilor și a altor obiecte efectuate prin magazinul electronic   www.reginapromoshop.com (denumit în continuare „magazinul electronic“).
1.2. Acești Condiţii generale constituie un contract de vânzare între „SĂNĂTATE SPA & WELLNESS SRL, CUI 202733850, cu sediul social: s.Kranevo , str.Bulgaria 48, Cod fiscal BG202733850, denumit în continuare și Vânzător şi Cumpărătorii, prin specificarea  prealabilă a termenilor și condițiilor în care proprietatea asupra bunurilor vândute va fi transferată și plata prețului acestora.
1.3. Vânzătorul oferă cumpărătorului posibilitatea de a cumpăra bunurile oferite prin intermediul magazinului electronic, plasând o comandă și achitând prețul respectiv, în conformitate cu acești Condiţii generale.
1.4. Contractul de vânzare-cumpărare între cumpărător și vânzător se consideră încheiat în momentul confirmării comenzii făcute de Cumpărător, iar în cazul comenzii unor mărfuri indisponibile contractul se consideră încheiat din momentul plății prețului mărfii.

 1. NOŢIUNI
  2. În sensul acestor Condiţii generale, următorii termeni sunt utilizați cu următoarele semnificații:
  2.1. „Magazin electronic“ este un site web cu adresa de reginapromoshop@abv.bg pentru commerţ electronic , care este o platformă pentru vânzarea de bunuri de la distanță, care sunt furnizate după solicitarea explicită a Cumpărătorului.
  2.2. „Client al magazinului electronic“ (denumit în continuare „Cumpărător“) este orice persoană fizică sau juridică ,care desfășoară acțiuni de fapt în magazinul electronic, care vizează achiziționarea de bunuri;
  2.3. „Marfa”  reprezintă oricare dintre articolele oferite în magazinul online care este descris cu caracteristicile sale principale, imaginea și prețul de vânzare.
 2. COMANDA DE ACHIZIȚIE
  3.1. Fiecare comandă de achiziție prin magazinul electronic, este depusă și executată în conformitate cu Termenii generale. În caz litigiu ,  a cărui voință de legare cu textul acestor Condiţii generale, pentru părte contractantă  este considerată persoana,  care a făcut comanda și / sau a achitat costul bunurilor comandate spre cumpărare, în cazul de comandă a bunuri indisponibili.
  3.2. Cumpărătorul depune comanda completând un formular electronic, care trebuie să indice: adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon de contact.
  3.3. Vânzătorul nu garantează disponibilitatea produselor comandate. În cazul în care este imposibil să-și îndeplinească obligațiile , deoarece nu dispune de marfa comandată spre achiziţionare  sau nu o  poate produce într-un interval de timp rezonabil, Vanzatorul se obligă  in termen de 7 / șapte/ zile  lucrătoare de la primirea comenzii să notifice Cumpărătorul pentru acest lucru  la adresa de e-mail sau pe telefonul indicat de acesta.
  3.4. În cazul mărfurilor indisponibile, Vânzătorul trebuie să precizeze un termen de livrare, diferit de cel prevăzut la punctul 4.2. din acești Condiţii generale, cu care Cumpărătorul poate fi de acord sau să le refuze.
  3.5. Vânzătorul confirmă comanda făcută de Cumpărător, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail specificată de Cumpărător pe formularul electronic de comandă.
  3.6. Vânzătorul nu este obligat de comenzile făcute de cumpărător. Acestea din urmă sunt obligatorii pentru Vânzător atunci când valoarea comenzii este plătită integral de Cumpărător.

3.7. La momentul prestării serviciului, Cumpărătorul își exprimă acordul necondiționat cu aceste Condiţii generale prin, special pentru această aplicație – și anume, bifarea casetei „Accept Condiţiile generale pentru vânzarea de bunuri prin intermediul acestui magazin online și declar că am 18 ani împliniţi, prin care cumpărătorul care face o declarație electronică , în sensul Legii documentului electronic, cu care declară că ,  este familiarizat cu aceste Condiţii generale, le acceptă necondiționat, fără restricții și / sau obiecții și se angajează să le respecte. Ca acord cu acesteCondiţii  generale se va considera , de asemenea, actul de plasare a unei comenzi de achiziţionare din partea Cumpărătorului.

4. LIVRAREA

4.1. Cumpărătorul trebuie să indice în formularul electronic pentru livrare următoarele date: numele și prenumele/ numele firmei cumpărătorului sau al persoanei care va primi livrare, adresa de expediere , care include: strada, numărul străzii (dacă sunt disponibile ,  bloc, scară , etaj, apartament), cod poștal al localității, numele localității, telefon și adresa de e-mail pentru legătură inversă.
4.2. În cazul în care produsul comandat nu este disponibil, acesta este va fi livrat la adresa de livrare specificată de Cumpărător în termen de 7 / șapte / zile lucrătoare, cu excepția cazurilor din punctul 3.4. din aceste Condiţii generale.
4.3. Termenul în conformitate cu paragraful precedent începe să curgă din momentul în care bunurile sunt plătite, cu excepția cazului în care pentru produsul specificat este indicat că, plata este posibilă prin ramburs. În cazul în care cumpărătorul alege  opțiunea plăţii prin ramburs, termenul începe să curgă din momentul confirmării comenzii.
4.4. Livrarea se face prin serviciile unei companii de curierat și este în detrimentul Cumpărătorului.
4.5. În cazul opțiunii și alegerii cumpărătorului – plata prin ramburs, costurile companiei de curierat pentru colectarea banilor sunt la cheltuiala Vânzătorului.
4.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza livrarea unei comenzi confirmate ,dacă modul de livrare este dificil în mod obiectiv. În acest caz, dacă  o anumită comandă a fost deja achitată de către Cumpărător, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului pe propria cheltuiala suma plătită.
4.7. Lucrările de încărcare și descărcare nu sunt responsabilitatea sau obligația Vânzătorului sau a curierului, ci a destinatarului mărfurilor.
4.8. Obligația de a livra mărfurile va fi considerată îndeplinită prin livrarea bunurilor până la clădirea în care se află adresa de livrare specificată în formularul de livrare.
4.9. În absența unei persoane , care să primescă coletul la momentul specificat , la adresa de expediere a Cumpărătorului, Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a contacta Cumpărătorul la numărul de e contact al acestuia. În cazul în care o astfel de conexiune nu poate fi stabilită, deoarece Cumpărătorul nu răspunde la apeluri sau telefonul este oprit, precum și în cazul unuii număr de telefon al cumpărătorului indicat incorect , pentru livrarea coletului se va proceda în conformitate cu regulile și condițiile companiei de curierat pentru livrarea coletelor.
4.10.. În cazul de adrese indicate incomplete, false sau greşite și/sau numărul de telefon la depunerea  comenzii greşit, aceasta va fi considerată nulă, iar Vânzătorul nu îşi asumă obligaţia să o onoreze.
4.11. În cazul în care Cumpărătorul a indicat că plata se va face prin ramburs, dar acest lucru a fost refuzat, după ce i-a fost dată posibilitatea, Vânzătorul nu îşi asumă obligaţia pentru transferul mărfii

 1. TRANSFERUL MĂRFII. TRECEREA RISCULUI.
  5.1. Bunurile vor fi predate Cumpărătorului sau unei terțe părți care acceptă și confirmă primirea bunurilor în numele Cumpărătorului, prin semnarea documentelor însoțitoare.
  5.2. În cazul în care Cumpărătorul nu va fi găsit în termenul pentru livrare la adresa indicată sau nu este asigurat acces și condiții de transfer a bunului în acest termen şi acest lucru duce la imposibilitatea de înmânare a coletului , fără vina Vânzătorului,  acesta din urmă este eliberat de la obligația de a livra bunurile comandate.

5.3. La livrarea cu „plată ramburs “, mărfurile vor fi predate  numai după plata de către Cumpărător / sau un alt destinatar / în numerar a sumei rambursului, indicată pe scrisoarea de trăsură care însoțește coletul respectiv.
5.4. Riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor achiziționate de la magazinul electronic  trece la Cumpărător imediat după ce părăsesc depozitul vânzătorului.

 1. PREȚURI ȘI MODALITĂŢI DE PLĂȚI
  6.1. Prețurile articolelor din magazinul electronic sunt indicate corespunzător în cutiuţele , care conțin informațiile pentru aceste articole. Prețurile sunt exprimate în BGN cu TVA inclus. Prețurile sunt pentru o singură cantitate, iar prețul nu include costurile de transport.
  6.2. Prețul livrarării,   (?)  de către cumpărător în funcție de prețul de livrare menționat în e-shop.
  6.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile articolelor în orice moment. În cazul de comandă confirmată de Vânzător , pentru  produsul/ele specifice, în această comadă nu poate fi supusă modificării în perioada dela  confirmarea comezii până la efectuarea plăţii  în cadrul stabilit în p. 6.11.de mai jos.

6.4. Orice reducere comercială la prețul articolelor nu se aplică articolelor care sunt în promoție sau în închidere de vânzare.
6.5. Plata achizițiilor efectuate în magazinul online se face într-o manieră alternativă în modalitățile oferite de e-magazin.
6.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza alte metode de plată sau de a limita modalitățile de plată a achizițiilor pentru toate sau pentru o parte din articolele oferite.
6.7. Plata tuturor bunurilor,  oferite în e-magazin se face prin comanda acestora, cu excepția cazului în care articolul pentru articolul respectiv este indicat în mod expres că există posibilitatea plății acestora cu ramburs.
6.8. Plata preţului bunurilor în e-shop se face numai cu acordul Cumpărătorului, precum în caz de refuz din partea sa de a plăti valoarea comenzii, Vânzătorul are dreptul să refuze încheierea unui contract de vânzare-cumpărare și livrare a comenzii.
6.9. Plata tuturor bunurilor oferite în e-shop nu este tratată ca o plată în avans.
6.10. Cumpărătorul este de acord că acțiunea de plată anticipată a unui produs, dacă este cazul, va fi considerată convenită în mod expres.

 1. VERIFICAREA PRODUSULUI. GARANȚII. RECLAMAŢII
  7.1. La primirea bunurilor, Cumpărătorul este obligat să le verifice imediat şi, dacă constată defecte evidente și / sau lipsa oricăror accesorii itoare, să informeze imediat persoana care a efectuat livrarea. În acest caz se întomeşte un proces verbal constatator  în două exemplare identice, semnate de destinatarul mărfurilor și de reprezentantul societății de curierat. În procesul verbal  trebuie  descrise în mod obligatoriu deficiențele evidente.
  7.2. În cazul în care Cumpărătorul nu face o reclamaţie la fața locului sau chiar face, dar nu semnează procesul verbal de constatare în conformitate cu punctul 7.1. acesta pierde dreptul de a pretinde mai târziu că, produsul îi este livrat cu defecte evidente și / sau lipsa oricărei dintre accesoriile sale.
  7.3. Garanția este valabilă numai după primirea Cardului de garanție, împreună cu livrarea bunurilor de către compania de curierat și semnarea aceluiași card de către Cumpărător.
  7.4. Reclamaţii pentru  bunurile achiziționate prin intermediul magazinului electronic se face la adresa: 1345 Sofia, ж.к. Zaharna fabrica, Str. Kukush 1, clădirea Entel, sc. 2, et. 4
  7.5. Cumpărătorul trebuie să verifice bunurile în termen de 3 zile de la primire și, dacă acestea nu îndeplinesc cerințele, să notifice imediat Vânzătorul. Dacă cumpărătorul nu face acest lucru, mărfurile vor fi considerate ca fiind aprobate definitiv.

7.6. Vânzătorul furnizează, la cererea Cumpărătorului, documente referitoare la produsele vândute de el în conformitate cu legea aplicabilă în momentul vânzării.
7.7. Reclamaţia trebuie să fie depusă în scris, cu o descriere exactă a naturii defectului pretins și este supusă aprobării de îndată ce se constată că apariția lor nu este rezultatul de încărcare proastă, transport, depozitare sau utilizare necorespunzătoare de către Cumpărător.
7.8. Cumpărătorul își pierde dreptul de reclamaţii:
– în ceea ce privește defectele care pot fi observate cu ochiul liber (inclusiv şi pe ambalaj) din momentul în care primeşte bunurile;
– în orice amestecare, prelucrare, utilizare sau reambalare a mărfurilor, care este considerată un semn necondiționat pentru acceptarea lor.
7.9. Toate reclamaţiile și garanțiile sunt excluse , după ce Cumpărătorul vinde produsele către terți.
7.10. Vânzătorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a mărfurilor din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare.
7.11. Întemeierea reclamaţiilor pretinse sunt evaluate de către Vânzător,  pe baza mostrelor prezentate sau în verificarea directă a bunurilor reclamate.
7.12. În cazul respectării reclamaţiei , Vânzătorul poate oferi efectuarea reparării bunurilor, schimbul bunuri lor cu produse de calitate pe cont propriu sau reducrea prețului , care nu depăşeşte 10% / zece la sută / din valoarea convenită a mărfurilor.
7.13. Garanția este valabilă numai pentru daunele datorate unui defect de fabricație, care a apărut în perioada de garanție.
7.14. Garanția nu se aplică electrozilor rupte sau deteriorate în timpul funcționării și a altor accesorii suplimentare.
7.15. Daunele cauzate de depozitarea necorespunzătoare, operarea sau transportului sunt eliminate în detrimentul Cumpărătorului, precum costurile de transport, atunci când este posibilă înlocuire/ schimbare,  nu sunt incluse în preţ.
7.16. Garanția nu se aplică: în lipsa cardului de garanție sau plăţii incomplete a bunurilor.
7.17. Garanția nu se aplică în cazurile în care daunele sunt cauzate de:
A. exploatarea în condiții nefavorabile, cădere, lovitură, depozitare necorespunzătoare, stropire cu lichid sau alte influențe externe contrare cerințelor producătorului.
B. Încercare de remediere a defecțiunii de către client sau persoane neautorizate
C. utilizarea unor consumabile de proastă calitate
D. corecții și modificări efectuate pe factură și pe cardul de garanție ulterior
E. dezastre naturale, furt, etc.
F. serviciul de garanție este gratuit în termenul indicat de garanție / muncă şi materiale / dar nu include costurile de transport la și de la birou  depozitul  Vânzătorului sau transportarea în țara de origine.
G Garanția se aplică numai în cazul în care trimiterea mărfurilor pentru reparații, este în ambalajul original, bine ambalate și etanşate și, însoțite de originalul certificatului de garanție pentru înregistrarea vizitei la service și prorocesul verbal cu descrierea prejudiciului.
7.18. Orice altă răspundere a Vânzătorului, alta decât răspunderea de reclamaţiile  din ordinea menționată mai sus, este exclusă în conformitate cu aceste Condiţii  generale.

 1. NORME APARTE PENTRU VÂNZARE-CUMPĂRARE A PRODUSELOR DIN MAGAZINUL ELECTRONIC, ÎN CAZUL ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL ESTE O PERSOANĂ FIZICĂ –UTILIZATOR , CONFORM § 13, p. 1 din DISPOZIŢIILE ADIŢIONALE ALE LEGII PRIVIND PROTECŢIA CONSUMĂTORILOR

8.1.. În cazul în care cumpărătorul este o persoană fizică – utilizator în conformitate cu § 13, paragraful 1 din Prevederile suplimentare ale normelor de protecție a consumatorilor, următoarele dispoziții stabilite mai sus se aplică după cum urmează:

 1. Art. 5.4. – privind trecerea riscului – trebui e citit: Riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor trece la cumpărător-utilizator în momentul în care el sau un terț indicat de acestă, altul decât transportatorul acceptă mărfuri.
  B. Art. 7.17., lit. „G“ – cu privire la repararea mărfurilor în perioada de garanție – trebui e citit: Aducerea mărfurilor în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărate a magaziului electronic în perioada de  garanție este gratuită pentru Cumpărătorul-utilizator. Acesta nu datorează costuri de expediere a bunurilor sau a materialelor și a muncii , legate de repararea bunurilor şi,  nu ar trebui să sufere vreiun inconvenient semnificativ.8.2. În termen de 14 (paisprezece) zile de la data livrării bunurilor, Cumpărătorul – utilizator are dreptul de a anula contractul fără ca să datoreze compensații sau penalități, precum și toate drepturile prevăzute la art. 50-54 din LOC în acest sens.

  8.3. În cazul în care cumpărătorul – utilizator exercita drepturile sale în conformitate cu prevederile Legii privind protecția consumatorilor  de mai sus, acesta trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la decizia sa înainte de expirarea perioadei de 14 de zile. Pentru a implementa  dreptul de refuz, Cumpărătorul – utilizator poate utiliza formularul standard de refuz, un specimen de care poate fi găsit pe site-ul magazinului online direct lângă aceste Condiţii  generale, sau să declare fără echivoc într-un alt mod decizia sa de a refuza  contractul și să trimită o notificare Vânzătorului pentru a-și exercita acest drept de retragere înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 8.2. din aceste Condiţii  generale.

  8.4. Cumpărătorul – Utilizatorul este obligat să păstreze  bunurile pe care le-a primit, să asigure calitatea și siguranței lor.
  8.5. Vânzătorul trebuie să restituie Cumpărătorului – utilizator suma totală plătită de ac esta plătrită de el nu mai târziu de 30(treizeci) de zile de la data la care Cumpărătorul – utilizator a exercitat dreptul indicat.
  8.6. Vanzatorul nu este responsabil pentru costurile suplimentare de livrare a mărfurilor, în cazul în care Cumpărătorii – utilizator a ales în mod explicit o metodă de furnizare de alt tip , altă decât cea mai eftină livrare standard, oferită de Vânzător.
  8.7. Cumpărătorul – utilizator își poate exercita dreptul conform art. 8.2. numai dacă mărfurile, care fac obiectul unei vânzări prin magazinul electronic, nu se numără printre cele reglementate de art. 57 din Legea privind protecţia utilizatorilor.

 2. DISPOZIȚII FINALE
  9.1. Vânzătorul are grijă că informațiile în magazinul electronic să fie păstrate întotdeauna corecte și actuale, precum informații exacte pot fi obținute de pe telefoanele listate pe pagina de contact de pe acest site web.
  9.2. S-ar putea să existe inconsecvențe în nuanțele de culoare ale materialului foto de pe site-ul magazinului și în nuanțele efective ale culorilor produselor.
  9.3. Vânzătorul nu garantează că accesul la e-shop va fi neîntrerupt, actual, sigur și fără erori , în cazul în care acestea sunt dincolo de posibilităţile, controlului și voința Vânzătorului.
  9.4. Vânzătorul este un operator de date cu carfacter personal,  înregistrate în temeiul Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Vânzătorul garantează integritatea informațiilor care conțin date cu caracter personal furnizate de cumpărători. Dezvăluirea este posibilă numai în cazurile în care se solicită informații de către organele de stat sau funcționari autorizați prin lege să solicite și să colecteze informații care conțin date cu caracter personal și sub rezerva ordinii regulamentare. Prin acceptarea acestor Condiţii  generale, Cumpărătorul îşi exprimă acordul explicit nedefinită acordul explicit ca datele  cu caracter personal , prezentate de acesta să fie colectate, stocate, prelucrate și utilizate de către Vânzător în scopul contractului de vânzare și livrarea produselor comandate prin intermediul catalogului electronic.
  9.5. Vanzatorul nu este responsabil pentru neîndeplinire, cauzată de forță majoră (calamități naturale, tulburări sociale, act al unui organ de stat sau municipal, etc.). Îndeplinirea sarcinilor este suspendată în timp ce forța majoră durează.
  9.6. Acești Condiţii  generale vor intra în vigoare la data publicării lor. Vânzătorul își rezervă dreptul, în orice moment, să aducă modificări acestor Condiţii  generale. Modificările efectuate intră în vigoare de la data publicării lor pe acest site web și nu se referă la comenzi confirmate ,încheiate înainte de acea dată.
  9.7. Pentru orice litigiu privind existența și funcționarea acestor Condiţii generale  sau în legătură cu încălcarea acestora, inclusiv dispute și dezacorduri cu privire la validitatea, interpretarea, executarea sau încălcarea, precum și toate aspectele care nu sunt acoperite de aceste Condiţii generale , se aplică legislația bulgară aplicabilă, precum părțile înțeleg să rezolve litigiul pe cale amiabilă,. În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi înaintat Instanței Regionale respective , pentru soluționare sau privind jurisdicția litigiului.